הקמת עמותה

הקמת עמותה

עמותה היא ארגון המתקיים ללא מטרות רווח כספי, אלא במטרה להיטיב עם החברה, העולם

הקמת חברה

הקמת חברה

מהי חברה? חברה היא ישות משפטית, המגדירה את הכללים המאפשרים לבעלי החברה לנהל את

רישום חברה

רישום חברה

לאחר שמתקבלת החלטה להקים חברה, השלב הבא הוא תהליך של רישום החברה ברשם החברות.