ככל וחוזה העבודה היה לתקופה של לפחות שנה אז תהיה זכאי לקבל פיצוי פיטורין. כמו כן, ככל ותקופת ההעסקה עומדת בקריטריונים של ביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה תהיה זכאי גם לקבלת לדמי אבטלה.