לא ניתן לחייבו לפנות, אך ניתן פעול כנגדם באמצעים אחרים ו/או לבקש מבעל הדירה להפעיל כנגדם סנקציות ככל וכאלה קיימות בהסכם ביניהם.