באופן כללי קיימת פסיקה שקובעת כי הקונה הראשון (בעלי הדירה שמוכרים לכם את הדירה) זכאי לקבל את הפיצוי בגין ליקויי הבניה, אך יש לבדוק את מכלול הנסיבות בכל מקרה באופן פרטני.
במידה ועדיין לא נחתם הסכם המכר, אני ממליץ לכם לנסות במסגרת המו"מ, להבטיח את זכאותכם לקבלת הפיצוי הכספי על ידי התייחסות ספציפית בהסכם המכר, באופן יעיל, ועל מנת למנוע מחלוקת עתידיות בעניין זה.