במידה ותסגור את התנאים הבסיסים של העסקה בזיכרון דברים (אפילו בכתב יד) עם הקונים ותסכמו את הפרטים הבסיסיים של העסקה, כגון: מחיר, מועדי תשלום, מועד פינוי, וכיוצ"ב, עליך לדעת שנוצר הסכם מכר לכל דבר ועניין (רבים קוראים לכך "זיכרון דברים").
יש להיזהר ולא להקל ראש במסמך זה, אין המדובר ב"סתם" נייר, וניתן על פיו לאכוף את ההסכמות שנוצרו באמצעות פניה לבית המשפט. לעיתים הצדדים מוסיפים סעיף בו נרשם שהסכם מכר מפורט ייחתם תוך זמן מסוים, אולם יש להבין שהתוספת הנ"ל אינה בהכרח מפחיתה מערכו המשפטי של זיכרון הדברים.
הצד שכלפיו ניתנה ההתחייבות בהחלט יכול לפנות לבית המשפט בתביעה לביצוע ההסכם ואף לתבוע פיצוי כספי עבור הנזק שנגרם לו מאי-ביצועו. התנאים שסוכמו בין הצדדים הם תנאים מחייבים לכל דבר ועניין, ורצוי מאוד להימנע מלחתום על מסמך מחייב לפני בדיקה של מכלול הדברים עליהם יש לשים דגש, ולצורך כך להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום זה.