יש לקחת בחשבון שנכס מסחרי חייב במע"מ ובמס שבח אשר הינו בפועל מס הכנסה הוני. על מנת לחשב את מס השבח שיחול על מכירת הנכס יש צורך בנתונים נוספים, לרבות מועד רכישת הנכס, מחיר רכישתו ומחיר המכירה הצפוי. בנוסף, ישנם נתונים נוספים שיש בהם בכדי לשנות את תוצאת המס האפשרית, כגון סכומי הפחת הרלוונטיים, הוצאות שונות שהוצאתם בקשר עם הנכס, רכישתו, מכירתו והשבחתו. יש לשים לב לכך, שאם בעל הזכויות הוא פרטי או עסקי, או אם הבעלים הוא אדם פרטי, עליו לבצע דיווח מס ותיאום מס.