תכנית מתאר ארצית 38 תיקון מספר 2, היא למעשה תיקון לתוכנית מתאר ארצית 38. תמ"א 38 (תמ"א "רגילה") מאפשרת את חיזוק הבניין, הרחבת הדירות (הוספת ממ"ד) והוספת קומות מעל הבניין הקיים, ואילו תמ"א 38/2 מאפשרת לקבל תוספות יותר משמעותיות (כגון חניה וכו') במקרה של הריסת המבנה ובניה חדשה תחתיו. במידה ותמ"א 38 חלה על הבניין, ניתן יהיה להחיל גם את תיקון מספר 2.
השיקולים האם לבצע תמ"א 38 או תמ"א 38/2 הינם שיקולים תכנוניים וכלכליים בעיקרם. ההשקעה הכספית בפרויקט תמ"א 38/2 הינה גבוהה משמעותית מביצוע תמ"א 38, לכן אם המגרש קטן יתכן והדבר לא יהיה כלכלי ליזם.