בהתאם לתיקון החדש לחוק מיסוי מקרקעין, שחל מיום 1.8.2013, העברה בין אחים תהיה פטורה ממס שבח, רק אם מקורו של החלק המועבר בירושה או במתנה של נותן המתנה. בכל מקרה אחיך יידרש לשלם 1/3 ממס רכישה הנדרש.