ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק שיתוף באמצעות מכירה לצד ג'.