לצורך מתן מענה לשאלתך יש לבדוק מתי נרכשו הדירות? האם הייתם נשואים במועד הרכישה? מי גר בדירות? האם הייתה כל השקעה ו/או תשלום משכנתא מצדך בקשר לדירות הנ"ל? האם בעלך אמר/התכוון לשתף אותך בזכויות בדירות הללו? לאחר מתן תשובות לשאלות הנ"ל אוכל לתת תשובה מפורטת.