יש לבחון את הסכם השכירות וכיצד בא לידי ביטוי נושא התחזוקה והתיקונים במושכר. ככל והאחריות לתיקון נזק, פגם ו/או קלקול מוטלת על המשכיר אז אין ספק שהינו אחראי גם למלא גז במזגן.