הדבר בהחלט אפשרי במסגרת הסכם בין יורשים ובטרם חלוקת העיזבון ביניכם. יורשים, בין על פי צוואה ובין על פי דין, יכולים לחלק את עיזבון המנוח ביניהם באופן שונה מהאמור בצוואתו או בהוראות החלוקה על פי דין.