על מנת לנקוט בפעולות הקשורות ברכוש המשותף יש צורך לערב את ועד הבית אשר הינו ממונה על עניינים אלו.