בעקרון כן, אך יש לקחת בחשבון שיתכנו הבדלים בין תחומים מסוימים. כמו כן, קיימים הבדלים בהסכם בו מוגדרים סעיפי ההפרה ופיצוי מוסכם לבין רק הסכמות בהתכתבויות במיילים שמהם לא ברור מה קורה אם יש הפרה.