קיימת אפשרות שהדיירים יטענו שהדבר פוגע להם בפרטיות אך יהיה עליהם להוכיח כי אכן מדובר במרחב פרטי.