ככלל, לא. למעסיק אסור לשאול מועמד שאלות על מצבו הרפואי, לרבות מצבו הנפשי שלו ושל בני משפחתו ושאינן רלוונטיות לתפקיד המוצע. שאלות מסוג עשויות להיחשב כפגיעה בפרטיות העובד.