תלוי באיזה הליכים מדובר. אם מדובר בהליך בבית המשפט למשפחה תידרש להגיש תצהיר בגצי המאמת את העובדות. אם מדובר בתביעה אזרחית בסדר דין רגיל בשלב של כתב ההגנה לא תידרש לתצהיר. כמו כן, קיימים הליכים נוספים שכן ידרשו ממך תצהיר לאימות העובדות.