בפועל קיימים מקרים רבים כאלה במיוחד בתל אביב אך הדבר איננו חוקי, נוגד את היעוד המקורי של הנכס ועלול להוביל לנקיטת הליכים כנגד בעל הדירה אשר יגררו דרישה לפינוי השוכר, אף במהלך תקופת השכירות.