זכותו של המעסיק להגביל עובד מלעבוד בהסכם מתחרה הינה בעייתית וכפופה לתנאים מסוימים כגון הגנה על סוד מסחרי ו/או על רשימת לקוחות וכיוצ"ב. כמו כן, על מנת שההגבלה תהיה חוקית היא צריכה להיעשות בצורה המינימאלית, המאוזנת והמידתית ביותר. יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק עם במקרה הספציפי הגבלה כאמור של שנתיים הינה לגיטימית וחוקית.