בהתאם להגדרת החוק הרלוונטי ל"דירה יחידה", ככל שמדובר על בעלות של פחות מ-25% מהזכויות בדירה, אין הדבר פוגע בזכויותיך לפטור ממס רכישה בדירתך העתידית.
לפיכך, כאשר תרכוש דירה בעתיד כדירה ראשונה, רשויות המס יראו את הרכישה החדשה לעניין מס רכישה, כרכישה של דירה יחידה, ולכן תשלם מס רכישה, כפי שמשלמים עבור דירה יחידה, לרבות פטורים למיניהם, ככל ותעמוד ביתר התנאים הקבועים בחוק.