המחוקק מנע מהמעביד לעשות דין לעצמו, ולהחליט מה חייב לו העובד ולנכות זאת מיידית. אם מעסיק סבור שהעובד צריך להשיב לו סך כספי עקב טעות, עליו להגיש תביעה או לטעון לקיזוז ולהוכיח את טענתו.