תיקון בקיר חיצוני, המחויב להתבצע על ידי וועד הבית ועל חשבונו, ייעשה כאשר התיקון הוא ברכוש הנחשב למשותף לכלל בעלי הדירות בבניין.
סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר מהו "רכוש משותף" – "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות מקלטים …."
באם יש צורך לבצע תיקון בקירות חיצוניים של הבית המשותף, לרבות תחתית של מרפסת, גם אם הינה נמצאת בתחומי דירה מסוימת, מדובר ברכוש משותף, ולפיכך על נציגות הבית לשאת בעלות התיקון.