על-פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, "העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה… בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם…"
משכך, במקרה של העברת דירה המגורים ביניכם "אגב הגירושין", ההעברה לא תיחשב למכירה, ואין במקרה זה אירוע מס, קרי לא תידרש לשלם מס רכישה וגרושתך לא תידרש לשלם מס שבח.
בהמשך יהיה עליכם לדאוג להסדיר את רישום העברת הזכויות בדירת המגורים על שמך, במסגרת הגירושין בלשכת רישום המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, או בחברה המשכנת, בהתאם לאופן רישום הדירה.