במסגרת נכות כללית, המוסד לביטוח לאומי בוחן את שאלת שיעור הנכות הכוללת של התובע, בשל כל תחלואיו. על מנת לזכות בגמלה בגין נכות כללית, עלייך לעמוד בשלושה תנאים:

נכות רפואית מצטברת, מעל לרף מסוים (נע בין 40% ל-60% בהתאם לפרמטרים שונים).

הנכות פוגעת בכושר התעסוקתי שלך.

ההכנסה מהעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

בהתקיים כל אלה, תהיי זכאית לתגמול בגין נכות כללית.