עליך לבקש כתב ערבות (חתום ע"י שני ערבים), כאשר רצוי לבדוק את טיבם של הערבים ע"י בדיקת רמת השתכרותם וכיוצ"ב.
במידה וניתן, עדיף לדרוש ערבות בנקאית, משום שזו הבטוחה הטובה ביותר, או שטר חוב.
כמו כן, עליך לדרוש ארבעה שיקים פתוחים ללא תאריך וסכום לתשלום, שיבטיחו את תשלום הארנונה, המים, החשמל והגז, וכן 12 שיקים לתקופת השכירות.
בנוסף לכך, עליך לוודא שהשוכר יערוך ביטוח תכולה וצד ג' לדירה.
חשוב לעגן את כל אלו בהסכם.