ראשית אבהיר, כי על תביעה לפינוי מושכר בהתאם לתקנה 215ז(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, להיות מוכתרת בכותרת "תביעה לפינוי מושכר", ולכלול אך רק סעד של פינוי.
שנית אבהיר, כי יש לך זכות אוטומטית להגיש תביעה נפרדת, בשל עילות נוספות (לדוגמה: אי תשלום שכר דירה וכיוצ"ב), ואין למעשה צורך בהגשת בקשה מיוחדת לפיצול סעדים, כפי שנדרש בתביעות אזרחיות אחרות.
לשאלתך, לכתב התביעה עליך לצרף תצהיר עדות ראשית, חוות דעת מומחה (אם קיים צורך מיוחד בכך), אסמכתאות משפטיות ומסמכים רלבנטיים.
כל מקרה הינו לגופו, ותלוי בנסיבותיו הוא, ולכן, לצורך ניהול ההליך בצורה נכונה ויעילה, רצוי ואף מומלץ להיעזר בעו"ד.