לצורך עריכת חישוב מדויק יש לדעת מתי הוקם העסק. לאחר שיש בידנו את כל הנתונים יש למנות אקטואר שיעריך את שווי העסק ויערוך תחשיב בהתאם לתקופות לפני ואחרי הנישואין. כעקרון מה שנצבר במהלך חיי הנישואין, מתחלק שווה בין הגבר לאשה, כמו כן, יש לעשות חישוב בנוגע למוניטין העסק שנצבר.