תפקידו של עוה"ד בין היתר הינו להעמיד את הלקוח על מכלול הבדיקות הנדרשות, כגון תכנוניות, משפטיות, רישומיות ופיזיות.
עוה"ד לרוב יבצע את הבדיקות המשפטיות, ינהל עבורך מו"מ עד שיהיה נוסח של הסכם הרכישה, המוסכם על שני הצדדים להסכם הן מבחינה משפטית והן מבחינה מסחרית, ידווח עבורך על העסקת הרכישה לרשויות המיסוי, ירשום עבורך הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או משכון ברשם המשכונות (בהתאם לסוג העסקה), ובסוף התהליך ידאג לרישום הזכויות על שמך בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת.