יש לבחון למה מהי התחייבות האם בהתאם להסכם הגירושין שנחתם ביניכם, ככל ואינה מקיימת את התחייבותה בהתאם להסכם קיימים כלים משפטיים לאכיפת ההסכם, כגון פניה לבית משפט לענייני משפחה ובקשת סעדים זמניים. ככל והסכם הגירושין אינו מתייחס לעניין זה או אחר ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולחייב את האם לפעול כמתחייב מחובתה ההורית וכאפוטרופוס משותף על הילד.