מדובר בשתי אופציות שונות של הגשת תביעה, מכוון שהשמות דומים, רבים נוטים להתבלבל בין שני סוגי התביעות, ולאור זאת נעמוד בקצרה על חלק מההבדלים ביניהם.
סדר דין מהיר הינה תביעה שמוגבלת עד לסך של 75,000 ₪, בכפוף לחריגים שהם: תובענה ייצוגית ותביעות עפ"י חוק הפלת"ד (תאונות דרכים), בעוד שבסדר דין מקוצר ההגבלה היא בהתאם לנושאים שניתן להגיש בהליך זה, שהם תובענות מכוח חוזה + ראיה בכתב, תביעה לסכום קצוב שעילתו בחיקוק או תביעה של רשות מקומית.
את פרוט העובדות בסדר דין מהיר עליך לתמוך בתצהיר של התובע, ובסדר דין מקוצר עליך לפרט את העובדות בכתב התביעה ואין צורך לצרף תצהיר של התובע לתמיכה בעובדות.
בסדר דין מהיר יהיה עליך לצרף לכתב התביעה מסמכים הנוגעים לתביעה, ובסדר דין מקוצר עליך לצרף לכתב התביעה את הראיות בכתב.
כתב הגנה בסדר דין מהיר יוגש תוך 45 יום, בסדר דין מקוצר לנתבע אין זכות מוקנית להתגונן, ועליו להגיש בקשת רשות להתגונן בצירוף תצהיר לאימות העובדות, פירוט טיעונים, ואסמכתאות, ואם ניתנה רשות להתגונן ע"י בית המשפט הופך התצהיר לכתב הגנה.
ישנם עוד מספר הבדלים בין ההליכים הנ"ל, אך נראה, כי בהתאם לנושא התביעה שהנך מעוניין להגיש, אף אחד מההליכים איננו מתאים, ודווקא נראה שתביעה שתוגש בסדר דין רגיל הינה יותר מתאימה למקרה הספציפי שלך.