בשלב ראשון עליך להגיש תביעה לדמי פגיעה על פי אי הכושר שקובע רופא המשפחה. בתום 91 ימים, במידה ותיוותר נכות, יש להגיש תביעה לקצבת נכות מהעבודה.
במידה וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי תקבע לך בין 9% ל-19% נכות לצמיתות, ישולם לך מענק חד פעמי.
ככל ויקבע, כי שיעור הנכות הוא 20% ומעלה – תהיה זכאי לקצבה חודשית שוטפת לכל החיים עד ליציאה לפנסיה (אז תוכל לבחור בין קצבת זקנה לקצבת נכות מהעבודה). אין כל מניעה בהמשך העבודה וקבלת קצבת נכות במקביל.