מדובר בהליך מיוחד, בו הנתבע נדרש למעשה לקבל רשות מבית המשפט בכדי להתגונן מפני התביעה אשר הוגשה כנגדו, שכן זו אינה זכות מוקנית. לכן, הנתבע נדרש להגיש לבית המשפט בקשת רשות להתגונן, ולא כתב הגנה. יש לציין, שכבר בבקשת רשות להתגונן, עליך לפרוס את טענותיך, לבקשתך עליך לצרף תצהיר שיתמוך בבקשה, וכן את כל האסמכתאות הרלוונטיות לעניין.