ניתן יהיה לבקש מרשות מיסוי מקרקעין לפצל את השומה כך שאתה תשלם לפי חישוב של דירה שניה ואשתך תשלם לפי חישוב של דירה יחידה. כך תוכלו לחסוך סכום כספי לא מבוטל בגין תשלום מס רכישה עבור הדירה השנייה.