הקמת עמותה

הקמת עמותה

עמותה היא ארגון המתקיים ללא מטרות רווח כספי, אלא במטרה להיטיב עם החברה, העולם