כתובה

כתובה

מסמך משפטי המעגן את הקשר בין בני הזוג הנישאים תחת החופה עומד החתן ולצדו