חוק מזונות ילדים: הלכה חדשה של בית המשפט העליון

תשלומי דמי מזונות בעבר: בעת הגירושין, אחד הנושאים הרגישים יותר שצפים הינו נושא מזונות הילדים. תשלום המזונות מיועד לכסות את ההוצאות הנדרשות לגידול הילד בבית האם וכולל מזון, הנעלה, ביגוד ועוד.

במקרים בהם בני הזוג מגיעים להסכמה בנושא תשלום מזונות הילדים, הם קובעים מה יהיה הסכום אותו מתחייב לשלם האב בלבד (גם אם הכנסות האם גבוהות יותר ביחס להכנסותיו של האב) ואשר אותו יצטרך לשלם באופן קבוע מדי חודש בחודשו עד הגיע הילד לגיל 18 וזאת אף במקרה בו מדובר במשמורת משותפת (מקרה בו זמני השהות של הילד/ילדים מתחלקים באופן שווה בין ההורים).

לפי חוק מזונות ילדים, הורה חייב במזונות ילדו הקטין על פי הדין האישי החל עליו. לפי ההלכה היהודית, אב יהודי חייב לשלם את מזונות ילדיו, מכיוון שהוא מחויב לפרנס את ילדיו ולספק להם את מזונותיהם. לכן, במידה ובני הזוג אינם מגיעים להסכמה, על האב לשלם דמי מזונות עבור הילד/ילדים בהתאם למתקבל בפסק הדין האישי החל עליו.

על פי תקנות הרבנות, החיוב במזונות חולק לשלוש תקופות:

האחת, עד גיל 6, במסגרתה חובת האב לתשלום מזונות ילדיו הינה אבסולוטית.

השנייה, מגיל 6 עד גיל 15, אשר האב חייב במזונות ילדיו עבור צרכיהם ההכרחיים בלבד והאם תשתתף במזונות הילדים מעבר לכך.

השלישית, מגיל 15 עד 18 – “חיוב מדין צדקה”. ההלכה קובעת שצריכים להתקיים שלושה תנאים על מנת שיקום חיוב מדין צדקה:

  1. חובת תשלום המזונות מדין צדקה מוטלת על העמיד.
  2. חובת התשלום הינה כלפי הנצרך (הילד).
  3. היקף החובה הינה עד כדי מחסורו של הנצרך (הילד).

מצב זה יצר עיוות קשה במרבית המקרים בהם בית המשפט היה מטיל על האב תשלום מזונות חודשי גבוה עד גיל 18 גם במקרה בו מדובר במשמורת משותפת ומטיל את האחריות הכלכלית על האב בלבד.

כיצד מזונות ילדים השפיעו על חיי האב?

במקרים בהם הילד/ילדים נמצאים במשמורת משותפת , נוצר מצב בו האב נושא פעמיים בנטל הכלכלי של ילדיו. פעם אחת הוא משלם את דמי המזונות אשר בפועל משולמים לגרושתו ופעם נוספת הוא נדרש לשאת בעצמו בגין הוצאות המחייה של הילד/ילדים בזמן שאלו שוהים בביתו. לרוב, כאשר האב משתכר במשכורת ממוצעת במשק והוא משלם דמי מזונות עבור מספר ילדים, מצבו הכלכלי עלול להידרדר בצורה משמעותית והוא עלול להיקלע לחיי העוני.

מהם דמי מזונות בסיסיים?

עוד בעניין חוק מזונות ילדים. אין סכומים מדויקים לגובה דמי מזונות והסכום תלוי בהרבה מאוד גורמים. כיום סכום בסיסי לדמי המזונות עומד על בממוצע 1,300 ש”ח, אליו מתווספות הוצאות נוספות של מדור, אשר מהווה כשלושים ושלוש אחוז מעלות שכר הדירה לילד אחד וככל ויש שני ילדים רכיב המדור יהיה ארבעים אחוז, ככל ומדובר מעל שלושה ילדים רכיב המדור יהיה חמישים אחוז בתוספת תשלום מחציות (הוצאות חינוך וכו’ והוצאות רפואיות חריגות). סכום המזונות צריך להיות צמוד למדד עד גיל 18.

פסק הדין החדש שניתן בבע”מ 919/15 ובבע”מ 1709/15 המורה על שוויון מלא בין ההורים בנטל מזונות הילדים במשמורת משותפת בהתחשב בהכנסות הצדדים.

ביום 19.07.17 נתן בית משפט העליון בהרכב מורחב של שבעה שופטים פסק דין חדש בו נקבע בהחלטה פה אחד, כי בגילאי 15-6 ייחובו שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות ובהתאם לחלוקת הזמנים בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

כבוד השופטת דפנה ברק-ארז דנה דנה כיצד יש ליישם את ההחלטה באופן מעשי, המלצותיה להלן:

“העקרונות שאמורים לחול, לשיטתי, בכל הנוגע לנשיאה בחיובי מזונות במשמורת משותפת לילדים בגילאי 6-15:

(א) במשמורת משותפת יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים ולכן הוצאות אלה “יתקזזו” ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים (לפי אחוז מסוים משיעור המזונות שעליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגילם של הילדים ולהערכתו את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות אלה מתוך כלל צורכיהם המגולמים במזונות).

(ב) ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא “צרכים אחרים” (כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד). ברגיל, יהיה זה מנגנון של הורה מרכז שיקבל לידיו תשלום של מחצית ההוצאות האלה מן ההורה האחר (במצב של השתכרות שווה). לצד זאת, ניתן לחשוב על פתרונות נוספים כמו חשבון בנק משותף של ההורים, הכול לפי שיקול דעתה של הערכאה הדיוניות על-פי הנסיבות המשפחתיות. בהעדר קביעה אחרת, ההורה המרכז יהא זה אשר בית המשפט לענייני משפחה ימצא כי שימש עובר לגירושין כמטפל העיקרי בילדים.

(ג) ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם ובהתאם למנגנון שייקבע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.

(ד) כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך שהערכאה הדיונית תקדים ותבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים.”

פסק הדין שהתקבל אינו מתייחס לתשלום מזונות ילדים בגילאי 6-0 והאב ימשיך לשאת באחריות מלאה בכל הקשור לתשלום דמי מזונות עד גיל 6.

אין ספק, כי מדובר בפסק דין חדשני אך עדיין אין זה הגיוני להטיל מזונות באופן שווה במקרה של משמורת משותפת גם בגילאי 6-0 וגם במקרה זה יהיה צורך לעשות שינוי.

יש לכם שאלות בנוגע לפסק הדין החדש? זקוקים להתייעצות מקצועית? עורך דין און איל ינקו המתמחה בתחום המזונות והמשמורת, וכן עורך דין מנוסה לענייני המשפחה והגירושין ישמח לענות לכל שאלותיכם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

ליצירת קשר מלאו פרטים

זמינות מיידית:
03-6888829 | 054-5968866

מאמרים אחרונים

התחברו אלינו

סגירת תפריט

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 03-6888829 | 054-5968866

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר
03-6888829 | 054-5968866

או השאר פרטים: