הממונה על התחדשות עירונית

הממונה על פניות הדיירים הוא גוף מעין שיפוטי הפועל במסגרת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ונובעת מכוח חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016, ומטרתה בירור פניות דיירים בנוגע לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

מיהו הממונה?

לפי סעיף 7(א) לחוק, הממונה הינו עורך דין עובד רשות, שעסק חמש שנים לפחות בעניינים הקשורים לתחומי תפקידה של הרשות או לתחומים דומים, וממונה על ידי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

תפקידו של הממונה

תפקידו בפועל הוא לברר פניות של דיירים בעניינים הנוגעים למיזמי התחדשות עירונית.

בין הנושאים שהממונה אמון לטפל בהם הינם:

  1. התנהגות יזמים, מארגנים, מנהלות עירוניות ודיירים אחרים כלפיהם, וטענות בעניין הפעלת לחץ בלתי סביר על דייר כדי שייתן את הסכמתו להצטרפות למיזם התחדשות עירונית.
  2. התנהגות של מארגן שהפר את חובת ההגינות והזהירות שהוא חב לבעלי הדירות על פי חוק, ולא פעל לטובת בעלי הדירות בנאמנות ובדרך מקובלת, ולא מסר את כל המידע שבידיו בעניין מהותי בנוגע לעסקת פינוי בינוי או תמ"א 38 מסוג חיזוק, לפי חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז-2017 בסעיף 3 לחוק.
  3. בסמכותו לקבוע האם ההסכם תקף ואפילו לבטל עסקת פינוי-בינוי או לבטל הערת אזהרה שנרשמה מכוח הסכם התחדשות עירונית במרשם המקרקעין.
  4. החלטה על בטלות עסקת פינוי בינוי כאשר בעל הדירה חתם מאחת הנסיבות המפורטות בסעיף 5ב לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006, להלן:
  • בעל דירה שחתם על עסקה בשפה שאינה מובנת לו, וזאת מבלי שהיזם או מי מטעמו הסביר לו את עיקרי העסקה בשפה המובנת לו.
  • ניצול מוגבלות רפואית, נפשית או שכלית של בעל דירה לצורך חתימה על ידי היזם או מי מטעמו ואלה ידעו על קיום המוגבלות.
  • יצירת מצג מטעה כלפי בעלי הדירה, וזאת לשם התקשרות בעסקה, כי הוא נציג מטעם רשות ציבורית.
  • מסירת מידע מטעה מטעם היזם או מי מטעמו לגבי תנאי העסקה עם יתר בעלי הדירות.

כיצד פונים אל הממונה?

אל הממונה על פניות הדיירים בתחום ההתחדשות העירונית, ניתן לפנות באמצעות מילוי ושליחה של טופס פנייה מקוון. יש לצרף לפנייה את כל המסמכים המוזכרים בפנייה או קשורים אליה. יש יתרון נרחב בליווי של עורך דין שמתעסק בהתחדשות עירונית וזאת בכדי שיוכל להעניק סיוע והסברים מפורטים על הזכויות והחובות המשתלמים ביותר עבורכם כדיירים. יתר על כן, לעיתים כדיירים התמונה יותר רחבה מן הנראה לעין ועורך דין שמתעסק בהתחדשות עירונית יוכל להואיל רבות יתר על המבוקש מטעמכם.

זמן המענה לפנייה ופרסום ההחלטה

על פי חוק הממונה נדרש לפרסם את החלטתו בפנייה בתוך 90 ימים ממועד הגשתה, ואף רשאי להאריך את זמן המענה עד 90 ימים נוספים וזאת מטעמים שיירשמו. ההחלטה תפורסם לציבור באתר האינטרנט של הרשות להתחדשות עירונית, בהתאם להוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לאחר מתן החלטת הממונה, תוקף ההחלטה בהליך המשפטי תהיה ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפט. כלומר, הדייר שפנה לא יצטרך להוכיח את טענותיו אם פנייתו נמצאה מוצדקת. אך, אם יובאו לפני בית המשפט ראיות נגדיות ייתכן שבית המשפט יפסוק בניגוד לקביעת הממונה.

לסיכום

משרד און איל ינקו מתמחה בתחום הנדל"ן והתחדשות עירונית על כל רבדיו. צוות המשרד הינו צוות מקצועי שיודע לייצג כל לקוח בהתאמה לפרויקטים מסוגים שונים בתחום ההתחדשות העירונית. משרדנו נותן מענה וליווי לכל צורך שתצטרכו מתחילתו של ההליך ועד סופו וזאת תוך שרות מקצועי, אמין ומסור עד להשגת המטרה.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: