הרמת מסך ההתאגדות בחברה

הרמת מסך ההתאגדות בחברה

הרמת מסך ההתאגדות בחברה

מהי הרמת מסך

הרמת מסך ההתאגדות בחברה היא פעולה אשר מאפשרת לבית המשפט לייחס חובות של החברה לבעלי מניותיה או לתפקיד ניהולי בחברה. הרמת מסך מעוגנת סעיף 6 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

הרמת מסך היא סיטואציה בו אנו נמצאים בהסכם עם חברה בע"מ או לחלופין מנהלים עמה מו"מ, כשבסיומו ידוע כי החברה התנהלה בדרך לא ישרה. מצב בו חברה ידעה מראש שלא תעמוד בתנאי ההסכם או שפעלה בדרך מכוונת להטעות את הצד השני במהלך מו"מ.

מי שמנהל את המו"מ של החברה הוא אדם אשר מוסמך לייצג את החברה במו"מ. לכן, מי שבפועל יבצע את הפעולה המכוונת של הטעייה או בדרך של מרמה במו"מ עם חברה הוא אותו אדם המשמש כמנהל בחברה או בעל מניות בה. במצב נתון זה וכמקובל ניתן לתבוע את החברה, השאלה הנדונה בנושא זה האם ניתן לייחס את התביעה גם לאותו מנהל אישי בחברה או בעל המניות בה, כאילו הוא זה אשר ביצע את ההטעייה בחברה.

על מנת שהתובע יוכל להרים את המסך של החברה הוא יצטרך להראות כי מתקיימות נסיבות מיוחדת המצדיקות זאת.

דוגמאות שבית המשפט משתמש בהרמת מסך כלפי חברה

מצבים בהם בית המשפט ישתמש בכלי זה של הרמת מסך כלפי חברה:

  •  שימוש לא ראוי באישיות המשפטית הנפרדת של החברה.
  •  שימוש בחברה בדרך שיש בה להונות אדם או לקפח נושה של החברה.
  • כאשר בעל מניות משתמש במשאבי החברה לצרכיו האישיים.
  • "מימון דק", זהו מצב בו בעלי המניות לא משקיעים כספים או סכומים נמוכים, מסתמכים על כספי הנושים ובכך מסכנים כספים אלו.

הרמת מסך בחברה

על פי עקרון יסוד בדיני התאגידים, ברוב המצבים לא יהיה ניתן לתבוע את האדם שפעל מטעם החברה, אלא רק את החברה בעצמה, ולכן לא יהיה ניתן לייחס את התביעה לבעל מניות/מנהלה של החברה שניהל את המו"מ.

הרמת מסך היא למעשה הכלל החריג בנושא זה, שכן משתמשים בה במקרים חריגים כדי שבית המשפט ייתן מענה להטעייה מצדה של החברה, זאת בעיקר כדי למנוע מבעל מניות או מנושא משרה בכירה בחברה להתחמק מתביעה כי הוא מסתתר מאחורי החברה, ועל כן אותו אדם ינסה לא להטיל עליו אחריות משפטית, אלא על החברה עצמה.

הרמת מסך ההתאגדות בחברה – עקרונות מנחים

בסעיף 6 לחוק החברות, מפורט עקרונות בהם בית המשפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, זה במידה ומצא שבנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן. כפי שהוסבר לעיל, הרמת מסך תעשה באופן זהיר ובמקרים חריגים בלבד, תוך דגש והקפדה על סעיפי החוק.

בדרך כלל, נטל הרמת המסך הוא על אחריות התובעים, נטל זה קשה להוכחה מבחינתם, לשופט יש שיקול דעת רחב האם לאפשר את הרמת המסך או לא, זאת מכיוון שסעיפי החוק כללים וניתנים לפירושים רחבים.

משרדנו בעל מיומנות בתחום זה ומעניק ליווי משפטי מקצועי ואישי בתחום הליטיגציה המסחרית. אם אתם זקוקים לסיוע בנוגע להרמת מסך תיצרו איתנו קשר.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: