וועדות תכנון ובניה בישראל

וועדות תכנון ובניה בישראל

וועדות תכנון ובניה בישראל הוקמו מכוחו של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. אולם, ישנם עוד מוסדות שיש להם סמכויות נוספות בהקשר התכנוני, ואשר לא הוקמו מכוחו של חוק התכנון והבניה.

במאמר זה ננסה לעשות סדר בכל אותם גופים, ונסקור בקצרה את גופי התכנון השונים בהתאם להיררכיה שלהם.

מוסדות תכנון ארציים

המועצה הארצית לתכנון ובניה ו-ועדות משנה שפועלות מטעמה, אשר סמכויותיה הן בין היתר:

 • יעוץ לממשלה בנושאי תכנון ובניה, לרבות חקיקה;
 • אישור תוכניות מתאר ארציות, המגדירות את ייעודו של כל אזור בארץ;
 • אישור תוכניות מתאר מחוזיות, המפרטות את תוכניות המתאר הארציות ברמה המקומית.
 • דיון בעררים על החלטות של ועדות תכנון אחרות, לרבות הוועדות המחוזיות והמקומיות.

קיימים גם מוסדות תכנון ארציים בעלי סמכויות ייעודיות דוגמת הוועדה לתשתיות לאומיות, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, הוועדה לשמירה על הסביבה החופית, הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, הוועדה לדיור לאומי ארצי וכיו"ב.

מוסדות תכנון מחוזיים

ועדה מחוזית אשר סמכויותיה הן בין היתר:

 • קביעת מדיניות תכנון מחוזית – הוועדה המחוזית אחראית לקביעת מדיניות התכנון ברמה המחוזית, הכוללת את ייעודי השטחים, רמות הבניה ומערכת התשתיות. מדיניות זו מהווה בסיס לתוכניות המתאר המקומיות המאושרות על ידה.
 • אישור תוכניות מתאר מקומית – הוועדה המחוזית אחראית לאישור תוכניות מתאר מקומיות, המפרטות את תוכניות המתאר המחוזיות ברמה המקומית. תוכניות אלו קובעות את ייעודי השטחים בתוך כל מועצה מקומית, את גובה המבנים ואת שטחי הציבור.
 • בקרה ופיקוח על הוועדות המקומיות–  הוועדה המחוזית אחראית לוודא שהוועדות המקומיות פועלות בהתאם לחוק התכנון והבניה, וכי הן מאשרות תוכניות בניה ותוכניות מתאר בהתאם למדיניות התכנון הארצית והמחוזית.
 • יישום הוראות המועצה הארצית לתכנון ובניה – הוועדה המחוזית אחראית ליישום הוראות המועצה הארצית לתכנון ובניה בתחום המחוז, לרבות הנחיה לביצוע פעולות של הרשויות המקומיות.

ועדות משנה מחוזיות

הוועדה הארצית רשאית להקים ועדת משנה ולהאציל לה חלק מסמכויותיה. הרעיון הוא לאפשר להקים וועדות  קטנות יותר כדי לזרז ולייעל את תהליכי התכנון והבניה.

ועדות ערר מחוזיות – הן וועדות ערר הדנות בעררים של המועצה המקומית.

סמכויות ועדת הערר המחוזית כוללות:

 • דין וחשבון על החלטה של ועדה מקומית לאשר או לדחות תוכנית. ועדת הערר המחוזית רשאית לדון בערר על החלטה של ועדה מקומית לאשר או לדחות תוכנית. ההחלטה של ועדת הערר מחליפה את החלטת הוועדה המקומית.
 • ועדת הערר המחוזית רשאית לדון בערר על תנאים שנקבעו בתוכנית על ידי ועדה מקומית. ההחלטה של ועדת הערר מחליפה את התנאים שנקבעו על ידי הוועדה המקומית.
 • החלטה על סירוב לתת היתר. ועדה מקומית רשאית לדחות בקשה להיתר בניה. אם הוועדה המקומית מסרבת לתת היתר, ניתן לערער על ההחלטה לוועדת הערר המחוזית. ועדת הערר המחוזית רשאית לאשר את ההחלטה של הוועדה המקומית, לקבל את הערר ולהורות על מתן היתר, או להורות על מתן היתר בתנאים שונים.
 • דין וחשבון על דחיית התנגדות להיתר לשימוש חורג או הקלה. ועדה מקומית רשאית לדחות התנגדות להיתר לשימוש חורג או הקלה. אם הוועדה המקומית דוחה התנגדות, ניתן לערער על ההחלטה לוועדת הערר המחוזית. ועדת הערר המחוזית רשאית לאשר את ההחלטה של הוועדה המקומית, לקבל את הערר ולהורות על מתן היתר לשימוש חורג או הקלה, או להורות על מתן היתר בתנאים שונים.

בנוסף קיימות ועדות משנה מחוזיות ייעודיות מתוך בחירה דוגמת ועדת משנה לתוכניות מסוימות וכיו"ב.

ועדות ברמה המקומיות

ועדה מקומית לתכנון ובניה היא ועדת התכנון הנמוכה ביותר במסגרות ההסדרה של התכנון והבניה בישראל.

במרחב תכנון בו פועלת רשות מקומית אחת, הוועדה נקראת ועדה מקומית לתכנון ובניה. במרחב תכנון בו ישנה יותר מרשות מקומית אחת, הוועדה נקראת ועדה מרחבית לתכנון ובניה.

תפקיד הוועדה המקומית\מרחבית הוא עריכה, הפקדה ואישור של תוכניות הנמצאות בסמכות ועדה מקומית, עריכה והמלצה להפקדה של תוכניות בתחומה אשר מאושרות על ידי הוועדה המחוזית.

בנוסף, הוועדה המקומית לתכנון ובניה עוסקת במתן היתרי בניה מתוקף תוכניות בנין עיר מאושרות, הקלות בקווי בנין, מספר יחידות דיור ועוד.

משרדנו מתמחה בתחום הנדל"ן על רבדיו ובתוך כך בתחום התכנון והבניה. במשרדנו צוות מקצועי, אשר נותן שירות, מענה וליווי לכל תרחיש ושאלה שלכם. לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

 

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: