חלוקה ראשונית – מועד חלוקת עיזבון

Image by xb100 on Freepik

חלוקה ראשונית

ראשית כל, עיזבון הוא למעשה רכוש, נכסים וזכויות של האדם שנפטר. לפי סעיף 107 (א) לחוק הירושה, מועד חלוקת העיזבון בין היורשים יקרה לאחר שסולקו החובות והמזונות. סעיף 107 (ב), קובע שאין לחלק את יתרת העיזבון, כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה בהזמנת הנושים. חלוקת העיזבון תהיה לפי צוואתו של המנוח, במידה ולא קיימת צוואה, אז לפי רמת קרבה למנוח, זאת לפי סעיף 2 לחוק זה. לכן, במידה ולא קיימת צוואה, חלוקה הירושה תהיה בין היורשים על פי דין. יש צורך בהוצאת צו ירושה, בתוך צו זה יופיע מי היורשים של המנוח. ככל והיורשים סיכמו על דרך חלוקת העיזבון, הסכם זה יכול להיות שונה מהוראות הצוואה או החוק, במידה והיורשים אינם סיכמו ביניהם על דרך חלוקת עיזבון, אז בית המשפט יתערב וייתן צו לחלק את העיזבון על פי חוק או צוואה.

חלוקה ראשונית

חלוקה ראשונית של דירה/נכס בין יורשים מהווה עסקה, חוק מיסוי מקרקעין סעיף 5(ג)(4) קובע שחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין הירושים לפי צוואה/ירושה, לא תחשב כמכירה ועל כן היא פטורה ממס. חשוב להדגיש שבחלוקה הראשונית לא ניתן תשלום בעבור אותו הנכס. חשוב להסדיר ולקבוע את החלוקה הראשונית בצוואה מראש, כדי להימנע תשלום מס, ולהימנע מחלוקה שתהיה זמנית כדי לא לשלם מס בעתיד.

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון מאפשר חלוקה של הרכוש בהתאם לרצון שלהם, הסכם זה יכול לסייע להם, בין אם בתשלום חובת מס ובין בדברים שסוכמו ביניהם, ועל כן יימנע מחלוקות באשר לצוואה/ירושה. חלוקה לפי הסכם חלוקת עיזבון מבטלת ואף גוברת על צוואה או ירושה. גם בהסכם חלוקת עיזבון, חלוקה ראשונית פטורה ממס, לכן ישנה חשיבות גבוהה וחשובה להסכם הראשוני, שעל כן במידה ויש צורך בהעברה או חלוקה נוספת של נכסים, הם יחויבו במס על פי חוק. רק היורשים לפי החוק או לפי הצוואה יהיו רשאים לערוך הסכם חלוקת עיזבון, אנשים אשר אינם שייכים לכך לא יוכלו להיכלל בהסכם חלוקת העיזבון.

האם קיים מס על נכסים בהורשה?

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר שכשאדם קיבל בהורשה נכסים, הוא אינו יהיה חייב תשלום במס. דבר חשוב הוא שהפטור ממס יהיה רק בעבור חלוקת נכסי העיזבון בפעם הראשונה. לכן, חשוב להסביר את החלוקה בהסכם, ולהימנע מחלוקה ראשונית שהיא כביכול זמנית, במידה ותחליטו לבצע חלוקה נוספת לאחר החלוקה הראשונית אז תהיו חייבים במס. סעיף 4 לחוק זה קובע שהורשה אינה מכירה.

האם אדם יכול להחליט על מועד חלוקת העיזבון בצוואה

אדם יכול לקבוע בצוואתו את מועד חלוקת העיזבון, במקרה כזה חלוקת העיזבון אכן תהיה לפי בחירתו של האדם שנפטר, ולמתי שבחר. זאת בהתאם לכך שכל החובות סולקו. בית המשפט יכול לקבוע מועד חלופי לחלוקת העיזבון. כלומר, במידה ואדם שנפטר בוחר מועד לחלוקת העיזבון לפני שסולקו החובות, הוראותיו לא יתממשו, שכן יש לסלק את החובות תחילה. בנוסף, אדם שנפטר יכול לקבוע יורשים ספציפיים שרק מהם חובתיו יסולקו, ולא מכל היורשים שלו.

סמכותו של בית המשפט

בית המשפט רשאי ואף מוסמך להפעיל שיקול דעת, ובכך לאפשר על חלוקת חלק מן העיזבון לפני שכלל החובות סולקו, זאת במקרים מסוימים בהם הנכסים וסכום העיזבון מאפשרים זאת, חלוקה זו אפשרית לפני שחלף הזמן שבו הנושים יכולים לדרוש את חובם. למעשה, חלוקה זו תתאפשר במצב בו אין חשש לכספים של העיזבון שממנו ניתן יהיה להיפרע מהחובות שלו. זה שיקול דעתו של בית המשפט בלבד.

אם אתם מחפשים עורך דין המומחה לחלוקה ראשונית ועיזבון, ניתן לפנות למשרדנו העומד לרשותכם, משרדנו מקצועי ונותן שירות אישי ובטוח בתחום זה.

 

קרדיט לתמונה 

 

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: