ייפוי כוח מתמשך

במרץ 2016 התקבל בכנסת תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, אשר הוסיף לחוק מספר הסדרים משפטיים חדשים המאפשרים לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לתכנן את עתידו למקרה בו הוא כבר לא יוכל לדאוג לענייניו. בין האפשרויות הקיימות בתיקון לחוק, היא האפשרות לפיה ניתן כיום מבחינה חוקית לערוך מסמך אשר נקרא "ייפוי כוח מתמשך" ובמאמר זה נסביר מהו אותו מסמך ומה המשמעויות שלו.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לממנה (מעל גיל 18) למנות אדם אחר (שמעל גיל 18) אשר מוגדר לרוב כ"ממונה" ו/או "כמיופה הכוח" לצורך טיפול בעניינו בעתיד, במקרה בו מייפה הכוח אשר מוגדר כ"ממנה" לא יוכל יותר לדאוג לענייניו כאשר הינו עדיין בחיים.

במסמך ייפוי הכוח המתמשך ניתן להגדיר באופן מפורט מתי הוא יכנס לתוקף, כאשר לרוב יהיה מדובר במקרים בהם בעקבות מחלות ו/או מגבלות נפשיות ו/או שכליות ועוד, יכולתו וכשירותו של הממנה לקבל את החלטות בענייניו נפגעה.

כמו כן, ניתן להגדיר מהו המנגנון אשר יקבע אם הממנה כבר איננו מסוגל לדאוג לענייניו.

מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, הממונה יוכל לפעול עבור הממנה בעניינים בהם הוסמך על ידי הממנה במסמך הייפוי כוח המתמשך, וזאת ללא הצורך למנות אפוטרופוס עבור הממנה ולעבור את כל התהליך הנדרש למינוי אפוטרופוס.

הממנה חופשי לבחור מראש במסמך ייפוי הכוח המתמשך אם ברצונו שפעולותיו של הממונה יהיו בפיקוחו של האפוטרופוס הכללי ו/או של כל אדם אחר בהתאם לרצונו, כמו כן, הוא יכול לקבוע שלא יהיה כל פיקוח של אף גורם על פעולותיו של הממונה.

ניתן למנות ממונה אחד או יותר מאחד. עם זאת, מומלץ למנות בנוסף לממונה אחד גם ממונה חליפי למקרה בו הממונה הראשון לא יוכל לקיים את תפקידו מסיבה כלשהי.

לרוב הממנה בוחר למנות ממונה שהינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

כמו כן, ככל והממנה ממנה מספר ממונים להם סמכויות זהות, מומלץ לקבוע אם הממונים נדרשים לפעול במשותף או בנפרד, את היקף הסמכויות שלהם וכן כיצד תוכרע כל מחלוקת בין הממונים.

בעקרון, ניתן לבחור כל אדם כממונה, אך קיימות מגבלות חוקיות לכך, כגון שלא ניתן למנות ממונה לענייני רכוש אשר הינו פושט רגל או חייב מוגבל חמור בבנק ישראל.

 

לייפוי כח מתמשך קיימים מספר סוגים. להלן פירוט של הסוגים השונים של ייפוי הכוח המתמשך:

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – הממנה יכול להסמיך את הממונה לפעול עבורו בכל ענייניו הרכושיים, כגון ביצוע תשלומים, גביית חובות, התנהלות כספית וכו', או שהממנה יכול להסמיך את הממונה רק לביצוע פעולה רכושית ספציפית, למשל תשלום עבורו רק בגין דמי שכירות.

יובהר, כי ביצוע עסקאות מכר בנדל"ן השייך לממנה בכל מקרה תצריך את אישורו של בית המשפט ויהיה צורך להגיש בקשה מתאימה לבית משפט לענייני משפחה באמצעות עורך דין נדל"ן אשר יטפל בעסקה.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים – הממנה יכול להסמיך את הממונה להחליט עבורו בעניינים רפואיים, כגון ביצוע בדיקות רפואיות, החלטה בנוגע לביצוע הליך רפואי וכו'.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – הממנה יכול להסמיך את הממונה לבצע עבורו רק פעולות אישיות, כגון בנוגע לעניינים הנוגעים לצרכיו הבריאותיים, חברתיים, תברואתיים וענייני היום יום או לעניין אישי ספציפי אחר.

יש לציין, כי הממנה רשאי לתת לממונה הסמכה כללית בייפוי כוח המתמשך לפעול בכל ענייניו הכלכליים, האישיים והרפואיים ללא כל הגבלה למעט המגבלות החוקיות.

מסמך ייפוי הכוח המתמשך יכול להיערך רק על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים וקיבל הסמכה לערוך את ייפוי הכוח המתמשך (למעט ייפוי כוח מתמשך העוסק רק בעניינים רפואיים).

הממנה נדרש לאשר את תוכן המסמך לאחר שקיבל את כל ההסברים הנדרשים מבחינה חוקית מעורך הדין אשר עבר את ההכשרה של משרד המשפטים ולחתום על המסמך בפני אותו עורך דין (במקרה בו מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי ניתן לחתום בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך). גם הממונה נדרש לחתום בפני עורך הדין אשר עבר את ההכשרה של משרד המשפטים לאחר שקיבל את ההסברים אשר נדרשים מבחינה חוקית.

לסיכום:

מדובר בכלי חדש יחסית אשר באמצעותו יכול הממנה לקבוע את עתידו האישי, הכלכלי והרפואי גם לאחר שהוא כבר לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו וזאת ללא הצורך למנות עבורו אפוטרופוס אשר יחליט בענייניו.

הליך של עריכת ייפוי כוח מתמשך כרוך במעורבות פחותה של גורמי פיקוח וזאת בהתאם לרצונו של הממנה להבדיל מהליך של מינוי אפוטרופוס אשר בהכרח כרוך בפניה לבית המשפט לענייני משפחה באמצעות עורך דין משפחה ומעורבות של גורמים נוספים ומצריך מהאפוטרופוס שמונה לחסוי להיות בפיקוח מתמיד של האפוטרופוס הכללי, להעביר אליו דיווחים מידי תקופה ולדווח לו על פעולותיו.

עורך דין און איל ינקו מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

הנכם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה בנוגע לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: