מינוי אפוטרופוס

באילו מקרים ניתן למנות אפוטרופוס?

אפוטרופוס ניתן למנות למי שעונה לפחות על אחד מהקריטריונים הבאים:
1. אדם שבית המשפט הכריז וקבע שהוא פסול דין.
2. קטין שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים ושהוריו נפטרו או שבית המשפט הכריז וקבע שהם פסולי דין או שאינם יכולים ומסוגלים למלא את חובותיהם בתור הורים או שאינם כשירים לשמש כהורים לקטין.
3. אדם בוגר שלא מסוגל לטפל בעצמו ולנהל את ענייניו לבד.
4. אדם מבוגר או קשיש שהגיע למצב סיעודי או שאינו יכול לדאוג לעצמו ולקבל החלטות בעצמו.
5. אדם אשר אושפז בבית חולים ואינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו בנוגע להמשך הטיפול בו.

כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס?

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן משפחה קרוב כגון בן הזוג, הורים, ילדים או בן משפחה אחר.
כמו כן בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להגיע ישירות מהיועץ המשפטי לממשלה או מישהו מטעמו, לרוב במקרים שאין בן משפחה שיכול להגיש את הבקשה למינוי בעצמו.

מינוי האפוטרופוס נעשה באמצעות הגשת בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שמקום המגורים של האדם נמצא בתחום סמכותו ובאזור מגוריו.
רצוי שהבקשה תיערך ותוגש על ידי עורך דין המתמחה בתחום המשפחה, מכיוון שבקשה אשר אינה ערוכה באופן נכון עלולה להידחות. כמו כן, לרוב, הגשת הבקשה באמצעות עורך דין תתבצע בזמן קצר יותר ותייעל את ההליך.
אזרחים מוסלמים יצטרכו להגיש את הבקשה למינוי אפוטרופוס באחד מבתי הדין השרעיים של הדת המוסלמית אשר להם סמכות לעסוק במקרים אלו מול בני הדת שלהם.

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה?

לא די בהגשת בקשה בלבד. מעבר לבקשה המנומקת אשר מומלץ לערוך אותה באמצעות עורך דין הבקיא בתחום המשפחה יש לדאוג למספר מסמכים נוספים, ביניהם:
1. תצהיר המעיד על נכונות הפרטים שנמסרו בבקשה, מאושר על ידי עורך דין או על ידי מזכירות בית המשפט. במידה ועורך דין מטפל בבקשה עליו לדאוג להכין תצהיר מתאים לבקשה.
2. חוות דעת מפסיכיאטר או רופא משפחה, המאשרת את אי יכולתו של החוסה לדאוג בעצמו לענייני רכושו או שאינו כשיר לקבל החלטות בעצמו בנוגע לגופו, במידה ועורך דין מטפל בעריכת הבקשה עליו להפנות את בן המשפחה אשר יזם את הגשת הבקשה לגורם המתאים.
3. כתב הסכמה על פיו קרובי משפחה אחרים מצהירים שהם מסכימים למינוי. חשוב שעורך הדין המטפל בבקשה ידע לערוך את כתב ההסכמה באופן ברור על מנת שבית המשפט יוכל לאשר את הבקשה.
4. אם המדובר במקרים דחופים המצריכים הליך מזורז, הרי שיש לספק חוות דעת רפואיות בהתאם.

יש לציין שפתיחת ההליך כרוכה בתשלום ויש לברר את הסכומים המעודכנים לשם כך.

ליצירת קשר מלאו פרטים

זמינות מיידית: 072-394-5434

מאמרים אחרונים

התחברו אלינו

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: