סדר ירושה על פי דין – פרנטלות

כאשר נפטר אדם שלא הותיר אחריו צוואה כיצד נקבע סדר יורשיו?

הפרק השני לחוק הירושה קובע את סדר היורשים על פי דין ואת חלקו של כל אחד מהם בעיזבון המוריש. זכויות הירושה לפי פרק זה כפופות להוראות המוריש בצוואתו. בהעדר צוואה, היורשים על פי דין הם:

  • ילדי המוריש וצאצאיהם;
  • הוריו וצאצאיהם;
  • הורי הוריו וצאצאיהם.

דרגות אלו מכונות בעגה המקצועית "פרנטלות" ילדי המוריש וצאצאיהם מכונים פרנטלה ראשונה, הורי המוריש וצאצאיהם מכונים פרנטלה שנייה וכך הלאה.

לפי הוראות אלה, היה והשאיר המוריש יורש קרוב מדרגה ראשונה – אין לקרובים מדרגות אחרות כל זכות לירושה. אם אין יורש מדרגה ראשונה אך יש יורש מדרגה שניה – אין כל זכות ירושה לקרובים מדרגה שלישית.

המשמעות לכך, הי שרק פרנטלה אחת יכולה לזכות בעזבון.

בנוסף, ניתן לאות כי אם למוריש היה יורש מפרנטלה ראשונה והוא הלך לעולמו, באים הנכבדים (הצאצאים) במקומו של היורש. באופן דומה, אם מת המוריש והותיר אחריו ילדים וכן צאצאים של ילדים אחרים שלו שנפטרו, יחולק העזבון שווה בשווה בין כל הילדים של המוריש, כאשר במקום הילדים שנפטרו יבואו צאצאיהם והם יחלקו ביניהם את חלקיהם של אבותיהם בשווה עם ילדי המוריש.

ומה קורה עם ירושה של בן זוג?

היקפה של זכות הירושה של בן הזוג, המשתנה בהתאם למידת קרבתם של היורשים הנוספים למוריש, מפורטת בסעיף 11 לחוק הירושה:

  • בכל הנוגע למטלטלין כולל מכונית נוסעים
  • אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי ;
  • אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו שלהמוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.
  • אם לא הניח המוריש קרוב שהוא ילדים או צאצאיהם או הורים או אחים או צאצאיהם או הורי הורים יורש בן הזוג את העזבון כולו.

לצד הסדר הירושה של בן זוג מכוח בסעיף 11 נקבע בחוק הירושה הסדר מקביל ביחס לידועים בציבור (סעיף 55 לחוק), כדלהלן:

"מעין צוואה

איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינה נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

הזכות לרשת לפי סעיף 55 לחוק הירושה, בהעדר צוואה, מושתתת על שלושה יסודות: בני הזוג חיו חיי משפחה; במשק בית משותף; בשעת מות אחד מהם לא היה אף אחד מהם נשוי לאדם אחר.

למעשה, חוק הירושה רואה, איפוא, לנגד עיניו שני סוגים של יחסים בין בני זוג, המקנים זכות ירושה על פי דין. הסוג האחד הוא "בני זוג" הזכאים לרשת מכוח קשר נישואין פורמלי (סעיף 11 לחוק הירושה). הסוג השני הוא בני זוג הזכאים לרשת מכוח חיי משפחה במשק בית משותף, מבלי שנישאו בטקס נישואין פורמלי (סעיף 55 לחוק הירושה).

חוק הירושה הוא סבוך ומצריך בקיאות רבה בו. משרדנו מטפל ומתמחה בכל תחומי הירושה, הצוואות ובכל הדרוש בתהליכי ההורשה והירושה.

בכל סכסוך הקשור בירושה ו/או בטרם בעת עריכת צוואה וכיו"ב כדאי להיוועץ בעו"ד ירושה על מנת שתוכלו לדעת ולנהל את הנכסים שלכם נכון ולצורך מיצוי זכויותיכם.

ליצירת קשר מלאו פרטים

זמינות מיידית: 072-394-5434

מאמרים אחרונים

התחברו אלינו

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: