סיכול חוזה בזמן מלחמה

סיכול חוזה בזמן מלחמה

סיכול חוזה בזמן מלחמה

מבוא

מה השפעתה של מלחמת חרבות ברזל על הזכויות והחובות של צדדים לחוזה בזמן זה, בו בעת שלא ניתן לקיים את החוזים עקב המלחמה? האם המלחמה מהווה "כח עליון" אשר מצדיק אי קיום חוזים?

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א– 1970

סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א–1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות"), מגדיר מהו סיכול חוזה, וזאת כאשר קיימת הפרה של החוזה במקרה בו בעת כריתת החוזה, אחד הצדדים לחוזה, לא ידע ולא יכול היה לדעת או לצפות מראש, או למנוע את ההפרה. במקרה כזה, לא תהווה ההפרה עילה לאכיפת החוזה או לדרישת פיצויים בעבור הצד השני. החוק לא מציג מענה ופתרון ברור לכל סוגיה שעולה, וכדוגמה לכך ניתן לראות, כי אין הגדרה בחוק באשר לאיזה מצב ייחשב לכזה שלא מאפשר להשתמש בדירה למשל, ובמידה ואכן לא ניתן להשתמש בה, האם בעלי הדירה הם שצריכים לשאת בפגיעה? ואם כן, באופן מלא או חלקי?

חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, קובע פטור מחובת תשלום דמי השכירות אם נמנע מהשוכר להשתמש בדירה למטרת השכירות בשל נסיבות הקשורות לדירה, כמו למשל: דרכי גישה ונסיבות ביטחוניות ובטיחותיות הנוגעות לאותו נכס. הפטור מתשלום יחול רק אם בזמן כריתת החוזה לא ידע השוכר על הנסיבות האמורות או שלא היה עליו לצפותן מראש, והוא לא יכול היה למנוע אותן.

זמן מלחמה

מלחמת חרבות ברזל היא אירוע לא צפוי. כאשר אנו דנים בנושא חוזים, מרגע פתיחת המלחמה, כל אחד מהצדדים לחוזה צריך להמשיך ולנהוג בתום לב, ואף לעשות כל מה שהוא יכול על מנת להמשיך את קיום החוזה על אף המלחמה, ולא להתנער מהתחייבויותיו. לפי סעיף 18 לחוק החוזים תרופות, במקרה של כח עליון המונע אפשרות לקיום החוזה, הצד המפר אותו ייחשב כפטור מאחריות. אולם, עד לזמנים אלה, לפי הפסיקה, מלחמות לא נחשבו לכח עליון.

הפרת החוזה בזמן מלחמה
צד שהחליט להפר את החוזה, יהיה חייב להוכיח כי המצב במדינה, ובפרט המצב האישי והביטחוני שלו נפגעו, וגרמו לו לאי יכולת לקיים את חלקו בחוזה. צד שהחליט להפר את החוזה עקב סיכול, יצטרך להוכיח שקיום החוזה באותן הנסיבות הוא בלתי אפשרי באופן ניכר ממה שנחתם בין הצדדים. לדוגמה: הפרת חוזה שכירות לדירה באזור שנחשב "כאזור מלחמה", לעומת הפרת חוזה שכירות דומה באזור קרוב, אך שאין מניעה לגור בו בעת ההפרה, תיחשב לכזאת שלא בהכרח מצדיקה את הפרת החוזה בשל המלחמה.

סיכום

עקרון סיכול החוזה לפי החוק, נותן אפשרות לביטול החוזה בזמן מלחמה, מבלי לשאת בפיצויים או בתשלום לצד השני. אולם, על מנת שניתן יהיה ליהנות מעילת הסיכול לפי סעיף 18 לחוק החוזים תרופות, יש צורך להוכיח כי הצד המפר לא יכול לקיים את החוזה, בין אם בגלל נסיבותיו האישיות שלא מאפשרות זאת, ובין בשל סיבות ביטחוניות המונעות ממנו לקיים את החוזה. הפסיקה קבעה, כי מלחמה היא אירוע צפוי במדינתנו, ועל הצדדים להתייחס במפורש לסוגייה זו במסגרת החוזה ביניהם.

במידה ובמסגרת החוזה, הצדדים לא ניסחו את הנושא במפורש, המחלוקת תימשך ואף תגיע לפתחו של בית המשפט. לכן, חשוב מאוד לנסח את החוזה בצורה מדויקת וברורה. ניסוח נכון יכול למנוע את הצורך בניהול הליכים משפטיים מתישים וחוסר ודאות משפטית. מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בתחום, שיידע לייעץ ולמזער את החשיפה המשפטית ואת עוגמת הנפש הנלווית.

משרדנו מתמחה בתחום הנדל"ן, עריכת חוזים, בייעוץ והכוונה לכל חוזה באופן אישי, כך שחוזה יהיה ברור לצדדים מבעוד מועד, ואף בזמני מלחמה. צוות המשרד הינו צוות מקצועי. משרדנו נותן מענה וליווי לכל תרחיש ושאלה שלכם. אנו מבטיחים לתת שרות מקצועי, אמין ומסור עד להשגת המטרה.

ליצירת קשר מלאו פרטים

זמינות מיידית: 072-394-5434

מאמרים אחרונים

התחברו אלינו

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: