צו ירושה

כמובן שפטירתו של אדם קרוב הינה חוויה קשה לכל בני המשפחה. בתוך כל זאת, על בני המשפחה להתמודד עם סידורים רבים והליכים רבים הנוגעים לפטירתו של המנוח.

אחת הסוגיות המרכזיות סביב פטירתו של אדם, היא גורל הרכוש שצבר במשך חייו ומה ייעשה בו.

בעניין חלוקת רכושו של המנוח, קיימות שתי אפשרויות מרכזיות:

1. המקרה הראשון, הוא מקרה בו דאג המנוח לכתוב צוואה מסודרת המבהירה את רצונו בנוגע לרכוש שהוא משאיר אחריו ולמי הוא משאיר אותו. במקרה זה יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ותוכלו לקרוא גם על כך במאמר נפרד בנושא "צו קיום צוואה". (קישור לכתבה)

2. המקרה השני, הוא מקרה בו המנוח לא הותיר אחריו צוואה ו/או הנחיות בכתב באשר לרכוש שיישאר לאחר מותו ואיך ברצונו שינהגו בו.

במקרה השני, כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה ו/או הנחיות כאמור, מגישים בני המשפחה בקשה לקבלת צו ירושה אשר אינו מפרט את היקף נכסיו של המנוח אך קובע מי הם יורשיו של המנוח לפי החוק ומה חלקו של כל אחד מהם בירושה שנותרה לאחר מות יקירם. צו הירושה מאפשר ליורשים לממש את זכותם בירושת המנוח באופן חוקי.

מהו התהליך של קבלת צו ירושה?

חשוב לומר לפני הכל, כי הגשת בקשה לקבלת צו ירושה שלא בוצעה באופן מסודר על פי הנוהל ובהתאם לכללים שקבע המחוקק בעניין, מתעכבת, אינה מכובדת וחוזרת לבעליה לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים. לפיכך, ככל ואינכם בקיאים בהליך ואינכם יודעים בדיוק מה לעשות וכיצד, הרי עדיף שתיעזרו בעורך דין ותקבלו סיוע וליווי משפטי על מנת למנוע עיכובים ואי נעימויות, בעיקר כאשר מדובר בתקופה רגישה ולעיתים קשה ממילא, בה מתמודדים עם אובדן של אדם קרוב.

בקשה לקבלת צו ירושה, יש להגיש באופן מסודר ומלא בארבעה עותקים, כאשר אליה יש לצרף את כל המסמכים הדרושים, כגון:

1. תעודת פטירה מקורית

2. שוברי תשלום האגרות הדרושות

3. הודעות ליורשים

4. תצהירי הסתלקות

ועוד

הבקשה תישלח לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, במטרה לתת הזדמנות להביע התנגדויות. מיד תצא הודעה ופרסום בעיתונים היומיים בדבר הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה ומי שיהיה מעוניין בכך יוכל להגיש את התנגדותו וזו תישקל בטרם הוצאת צו הירושה.

תוך ארבעים וחמישה ימים צריך בא כוח היועץ המשפטי להשיב לבקשה שהגיעה לידיו, ולהלן התשובות שתוכלו לקבל ממנו בעניין:

1. האפוטרופוס הכללי מאשר את הבקשה.

2. האפוטרופוס הכללי מבקש ממגישי הבקשה להשלים פרטים או מסמכים חסרים.

3. האפוטרופוס הכללי מעביר את הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה.

לאחר שחלף המועד להגשת התנגדויות והתנגדויות כאלה לא הוגשו, ולאחר שהתקבלה תשובתו החיובית של האפוטרופוס הכללי – יתקבל צו הירושה.

הגשת התנגדויות

במקרים מסויימים רואה אדם כזה או אחר את עצמו כנפגע מבקשת צו הירושה.

אדם כזה יכול אכן להתנגד לבקשת צו הירושה ועליו לפעול בהתאם לחוק על מנת להגיש התנגדות מסודרת ולנסות למנוע את הוצאת צו הירושה למבקשים, אך עליו לעשות זאת בתוך מסגרת הזמן הקבועה בחוק לשם כך.

ההתנגדות לצו הירושה אף היא הליך שהוסדר בחוק באופן ברור ויש לפעול על פי הנחיות המחוקק על מנת שיקיים דיון בהתנגדות ורצוי גם כאן, כמו בהגשת הבקשה לצו הירושה, להיעזר בעורך דין צוואות וירושות מקצועי. ההתנגדות לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה במספר עותקים. עותק עבור כל אחד מהצדדים השונים המעורבים בתיק המדובר. במסגרת ההתנגדות יש לפרט את סיבת ההתנגדות, לנמק ולספק כמה שיותר מסמכים התומכים בטיעונים לביטול צו הירושה. במידה וההתנגדות הוגשה כראוי, התיק יעבור לטיפול בבית המשפט לענייני משפחה.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: