תביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

planning and construction

תביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") קובע כדלקמן:

"נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200."

סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה מטיל על הוועדה המקומית את הסמכות לדון בתביעת פיצויים כאמור ולהחליט בה, ואף מאפשר להגיש ערעור על החלטתה בפני ועדת הערר המחוזית.

על החלטת ועדת הערר המחוזית ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בשאלות משפטיות בלבד.

תקנות התכנון והבנייה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), תשל"א-1971 (להלן: "התקנות") קובעות, בין היתר, כי על התובע להגיש תביעה בנוסח הקבוע בטופס המצורף לתקנות ובנוסף עליו לצרף נוסח של הערכת שמאי מקרקעין, ראיות לאימות העובדות המפורטות בטופס, פירוט זכויותיו של המגיש במקרקעין וכיוצ"ב פרטים.

לכן, אם גיליתם ביום בהיר אחד שמבצעים בנייה שעלולה להוות פגיעה או הפרעה של ממש למקרקעין שלכם, דוגמת כביש מהיר, בניין רב קומות שעלול להסתיר נוף וכיוצ"ב – ייתכן ומגיע לכם פיצוי בגין ירידת הערך של המקרקעין שלכם.

מה הוא פיצוי על ירידת ערך מקרקעין?

חוק התכנון והבנייה מאפשר לבעלי נכסים שנפגעו כתוצאה מאישור תוכנית בנייה,  לקבל פיצויים מהוועדה המקומית. הפיצויים נועדו לפצות את בעל הנכס הנפגע בגין ירידת הערך של הנכס שלו כתוצאה מהפגיעה בתכונותיו, כמו נוף, רעש, גישה ועוד.

ניתן לקבל פיצוי במקרים הבאים:

  • אישור תוכנית בנייה שלא במסגרת הפקעה.
  • התוכנית פוגעת בנכס המצוי בתחומה או גובל עימה.
  • הפגיעה גורמת לירידת ערך הנכס.

מי זכאי לפיצוי?

כל מי שהוא בעל זכות בנכס ביום תחילת התוכנית, זכאי להגיש תביעה לפיצויים.

כמה פיצוי ניתן לקבל?

סכום הפיצוי נקבע על ידי שמאי מטעם הוועדה המקומית או על ידי בית המשפט בהתאם לחוות דעת מקצועית.

ישנן מספר פגיעות שעלולות להיגרם למקרקעין שלכם ואשר יכולות להוות בסיס לתביעת פיצויים:

פגיעה ישירה:

  • מתרחשת כאשר התוכנית חלה על הנכס עצמו, ופוגעת בתכונותיו ובזכויות הבנייה שלו.
  • לדוגמה: הפחתת זכויות בנייה, שינוי ייעוד הנכס (ממגורים לחקלאי), הפקעת שטח מהנכס.
  • במקרים אלו, בעל הנכס זכאי לפיצויים בגין ירידת ערך הנכס.

פגיעה עקיפה:

  • מתרחשת כאשר התוכנית פוגעת בנכס הסמוך לתוכנית, ולא בנכס עצמו.
  • לדוגמה: חסימת נוף, אוויר, אור, גרימת רעש, עלייה ברמת זיהום האוויר, פגיעה בגישה לנכס, גרימת עומסי תנועה.
  • במקרים אלו, קשה יותר להוכיח ירידת ערך ישירה של הנכס, ולכן קבלת פיצויים עשויה להיות מורכבת יותר.

מה עושים עכשיו?

בדקו את זכאותכם. פנו לעורך דין המתמחה בדיני תכנון ובנייה כדי לבחון את זכאותכם לתביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

אל תוותרו על זכויותיכם. ירידת ערך מקרקעין כתוצאה מתוכנית בנייה עלולה לפגוע משמעותית בשווי הנכס שלכם.

פנייה לעורך דין מומחה תוכל לסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

 

 

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: