התנגדות לצוואה

במקרים רבים לאחר שמתגלה צוואתו של אדם שנפטר, חלק מהיורשים החוקיים נפגעים מהחלוקה המוסדרת בה ואינם מקבלים את תוכנה, מסיבות כגון השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מעורבות בעריכת הצוואה, אי כשירות של המצווה, פגמים טכניים בצוואה ועוד.

במצבים אלה, עומדת ליורשים על פי הצוואה אפשרות חוקית להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. במסגרת ההליך בוחן בית המשפט לענייני משפחה את מצבו של המנוח בעת שכתב את הצוואה ומתחקה אחר הרצון האמיתי שהנחה אותו בכל הנוגע לחלוקת הרכוש לאחר מותו. במידה שבית המשפט יקבל את ההתנגדות לצוואה במלואה, הצוואה תבוטל ותהיה חסרת כל תוקף משפטי.

המצב החוקי

כל אדם המעוניין להבטיח שרצונו האחרון יקוים, נדרש לערוך צוואה לפי הוראות ספציפיות המפורטות בחוק הירושה, תשכ"ה – 1965. לאחר מותו, על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה על מנת שיוכלו לממשה.

סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי: "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו". תקנה 19 לתקנות הירושה, תשנ"ח – 1998 קובעת את ההליך הפרוצדורלי להגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

מכאן, כי יורשים על פי צוואה המתנגדים לקיומה, רשאים להגיש לרשם הירושה התנגדות לבקשה ובמקרה כזה מועבר התיק לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, אלא אם הטענות המפורטות בהתנגדות נדחו על הסף על ידי הרשם.

עילות חוקיות

חוק הירושה קובע כי התנגדות לצו קיום צוואה ניתן להגיש מכוח עילות טכניות צורניות המתייחסות לתוקף מסמך הצוואה, בהן זהות הכתב, כשירות העדים ופגמים שנפלו בה או בשל עילות מהותיות העוסקות בתוכן הצוואה ונסיבותיה. כך לדוגמה, השפעה בלתי הוגנת על המצווה ו/או לחץ ו/או איום ו/או אונס או במקרה בו אחד היורשים החוקיים השפיע על המנוח ויש חשש ממשי שהיא לא נעשתה מרצון עצמאי וחופשי שלו. בנוסף, אי כשירות נפשית של המצווה, פגמים שנפלו בצוואה ולא ניתן לתקן אותם, מעורבות של אדם אחר בכתיבת הצוואה ועוד.

במסגרת התנגדות לצו קיום צוואה המוגשת לרשם לענייני ירושה, מפרטים את נושא ההתנגדות, הנימוקים והעילות החוקיות. לבקשה יש לצרף כמה שיותר מסמכים וראיות התומכים בטענות וכן תצהיר לאימות הבקשה. עורך דין משפחה המטפל בתיק, מגיש את הבקשה בצירוף מספר העתקים עבור כל הצדדים המעורבים בו.

מה ניתן לעשות?

ישנם מצבים בהם יורשים על פי צוואה חשים כי הם נושלו ממנה או כי הצוואה לא משקפת את הרצון החופשי של המנוח ומגישים התנגדות. זאת, אם בשל השפעה בלתי הוגנת של קרוב משפחה על אותו אדם שלא היה כשיר באותה עת או מכל עילה אחרת. אני ממליץ להתחקות אחר נסיבות עריכת הצוואה ומצבו של המצווה בטרם עריכתה, ולבחון היטב, האם יתכן שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, או שיתכן והמצווה לא היה מודע באופן מלא לאופן חלוקת רכשו לאחר מותו לאור מצבו הרפואי.

מאחר ומדובר בהליך משפטי מורכב, הדורש התנהלות מדויקת, תחכום, בקיאות רבה וניסיון, מומלץ להגיש את ההתנגדות באמצעות עו"ד לענייני ירושה בעל ידע ומומחיות בנושא שהינו עו"ד המתמחה בענייני משפחה ובעל ניסיון רב בתחום הנדל"ן. און איל ינקו משרד עו"ד מקצועי, המתמחה בניהול הליכים של התנגדות לקיום צוואה, מראשיתם ועד סופם, תוך הקפדה על מועדי הזמנים ודרישות החקיקה והפסיקה.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: