דוגמאות להישגי המשרד

הוגשה תביעת דייר סרבן נגד לקוח שלנו שלא היה מוכן לחתום על תוספת להסכם תמ"א 38 בטענה שאין שוויון בתמורות שמקבלים הדיירים. על פי התוספת להסכם מספר דיירים יקפצו 3 קומות ויתר הדיירים יוותרו בקומות המקור שלהם.

במסגרת ההליך החברה ניסתה להציג את הלקוח שלנו כאדם קטנוני שמבקש להתעשר שלא כדין על חשבונה.

אלא מאי?

הצלחנו להוכיח, כי כל טענות החברה הן להן בסיס משפטי ו/או עובדתי.

כך לדוגמה הוכחנו שאת ההטבה באופן תמוה מקבלים רק בעלי הדירות שהם חברי הועד.

מדובר בתמורה משמעותית ללא כל צידוק תכנוני.

בנוסף, החברה ניסתה לטעון שעצם הקמת המעלית מצדיקה כלכלית להקפיץ את דיירי הקומה הראשונה בשלוש קומות כיוון שערך דירותיהם הוא הגבוה ביותר והם לא נהנים מהמעלית. במסגרת טענה זו הוכחנו שמעלית היא תוצר לוואי של פרויקטים מסוג זה ואין להתחשב במיקום הדירות לעניין זה.

המפקחת על המקרקעין המליצה לחברה להסדיר את עניין שוויון התמורות מהר וכך הצלחנו להשיא את התמורות של הלקוח שלנו ולהקפיץ אותו קומה.

ראו תיק מס' 5/1300/2021 בפני המקפחת הבכירה אושרת ארפי מוראי

ניצחון הוא תמיד מתוק.

אבל הוא מתוק עוד יותר כשמצליחים להביא ללקוח בדיוק את מה שרצה.

וכך קרה בעניין הבא.

במקרה שטיפלנו בו התגלע סכסוך בקשר לדמי תיווך בין לקוחה שלנו שהיא מתווכת נדל"ן בתל אביב לבין רוכש דירה.

מדובר היה בתיווך מורכב של נכס יוקרתי ומאוד יקר מכינוס נכסים. רוכש הדירה חתם על הסכם אופציה לפיו הוא רוכש חלק מהנכס מיד ותינתן לו האופציה להשלים את הרכישה ל-100% תוך פרק זמן קצר של חודשים בודדים.

רוכש הדירה טען שבגלל שרכש רק חלק מהנכס עליו לשלם דמי תיווך רק בעבור החלק שרכש.

נדונה השאלה האם הסכם האופציה לרכוש את כל הנכס מזכה את הלקוחה שלנו בדמי תיווך מלאים (על 100% המנכס). במקביל גם הצלחנו להוכיח שרוכש הדירה לא גילה במכוון אודות הסכם האופציה ועוד.

כבר בדיון המקדמי בית המשפט אמר לנתבע שאין לו סיכויים רבים בתביעה וכדאי לו מאוד להגיע להסכמות עם הלקוחה שלנו.

לבסוף, הלקוחה שלנו קיבלה את מלוא דמי התיווך ואפילו נפסקו לטובתה ההוצאות שהוציאה במהלך ההליך לרבות שכר טרחת עו"ד.  

ואנו יצאנו מרוצים.

ראו: ת"א 10088-07-21 אירוס וייסנברג נ' אלדד שאלתיאל ואח' בבית משפט השלום בתל אביב.

עוד הצלחה למשרדנו.  

קיבוץ בצפון החליט לתכנן כביש צמוד לביתם של לקוחותינו על קרקע המיועדת לשטח ציבורי פתוח. 

אולם, שביל הגישה הזה לא היה מתוכנן במקור באותו מקום אלא הוא הוסט לשם באופן תמוה לאחר פניות של תושבים למזכירות הקיבוץ.

חמור מכך, התכנון המחודש קיבל את אישורה של הועדה המקומית לתכנון ובניה בעמק הירדן.

בדיקה יסודית וקפדנית שלנו העלתה שהוועדה אישרה את התוכנית ללא סמכות מכוח חוק התכנון והבניה.

אנו הגשנו ערר מפורט על כך לוועדת הערר במחוז צפון ותגובה הוועדה המקומית והקיבוץ כמובן שלא איחרה להגיע.

הקיבוץ והועדה המקומית הבינו שאין להם ברירה אלא לבטל את התוכנית והגישו בקשה מתאימה לועדת הערר כאור לביטול התכנית!

ראו: ערר עמ"ה 1045/0921 תכנית 214-0931345.

משרדנו מטפל בתיקים רבים של בעלי דירות אשר סובלים מנזקי רטיבות בשל ליקויים בדירות השכנים שמעליהם.

יצא לנו לטפל בלא מעט תיקים שאף הגיעו להתנהלות בפני המקפחת על המקרקעין בשל התעלמות מוחלטת מצד השכן או שכן אשר מביא בכל פעם בעל מקצוע אחר לתיקון הליקוי ומבוצע תיקון קוסמטי בלבד שאינו יסודי ומקצועי, אך בכל פעם הרטיבות חזרה. באחד התיקים בסופו של דבר אף נפער חוק בתקרה כתוצאה מהרטיבות ונפלו חלקי טייח על ראש הלקוחה שלנו.

לא מעט פעמים משרדנו הצליח להוכיח לאור נסיונו הרב ובקיאותו בתחום, כי לקוחותינו סבלו מנזקי הרטיבות וכי לקוחותינו לא יכלו לעשות שימוש באותם החדרים שנפגעו מנקי רטיבות. 

לא פעם המקפחים על המקרקעין קבעו שעל השכן לתקן את הנזקים תוך קציבת זמנים מהירים לכך. בנוסף, אנו מצליחים לקבל פיצוי הולם ללקוחותינו אשר סבלו מאותם נזקי רטיבות בהתאם לגודל הנזקף לנסיבות המקרה ולהתנהלותם של השכנים בעקבות הנזק שגרמו לו.

לפרטים נוספים על התיקים:  תיק מס' 4/371/2020 ליזה נדון נ' לנינטר צביה ואח', ניתן ביום 15.3.2021 ע"י כבוד המפקח על המקרקעין אורי שלומאי; תיק מס' 3/213/2021 אירנה פומין נ' יהוד משה ואח', ניתן ביום 19.10.2021 ע"י כב' המפקחת על המקרקעין ציפי קוינט שילוני; תיק מס' 5/776/2021 יוחאי בן דוד נ' ראיכר לי, ניתן ביום 8.11.2021 ע"י כב' המפקחת הבכירה על המקרקעין דגנית קציר- ברין.

אנו שמחים שהצלחנו להביא לסיומו של סכסוך שכנים ארוך שנים בין לקוחנו שלנו לשכנים מהדירה שמתחתיה בפסק דין אשר דחה את כל טענות השכנים.

הלקוחה שלנו נתבעה על ידי שכנים שלה בטענה שהיא הזיקה לרכושם והפריעה לשימוש בו. לטענת השכנים, נזילה של מים ממזגן שבדירת הלקוחה שלנו גרמה נזק לרכושם ומנעה מהם שימוש סביר בו.

עוד ייחסו השכנים ללקוחה שלנו עוולה של הוצאת לשון הרע בגין פניה למשטרה שלטענתו הייתה תלונה כוזבת אודות חבלה שהם ביצעו בצינור המזגן שלה.

הצלחנו להוכיח, כי השכנים הגישו תביעה לא מבוססת, מבלי שצירפו לה כל חוות דעת לנזקים שהם טענו להם וכי ישנן סתירות רבות בגוף כתב תביעתם.

יותר מזה הוכחנו, כי תלונת הלקוחה שלנו במשטרה הוגשה בתום לב וממילא חוסה תחת ההגנות שמעניק חוק איסור לשון הרע.

לבסוף, בית המשפט דחה את תביעת השכנים ואף פסק לחובתם הוצאות בסך של 8,800 ₪.

לפסק הדין המלא:  ת"א 68449-12-20 רוזה (נאסמוב) יונייב ואח' נ' אייל כהן ודליה כהן, ניתן ביום 15.7.2021 ע"י כב' השופט גיא הימן

גם אתם נתקלתם בוועד בית שלא מוכן לשאת בהוצאות של נזקים לדירתכם בגלל ליקויים ברכוש המשותף? גם אתם הייתם צריכים לרדוף אחר הנציגים ולא קיבלתם כל מענה ענייני?

במקרה של לקוח שלנו הגשנו תביעה נגד נציגות הבית המשותף בשל נזקי רטיבות מאסיבית לדירתו שנבעו מהרכוש המשותף.

גם לאחר הגשת כתב התביעה וועד הבית בחר להתעלם ולא להגיב ולהגיש כתב הגנה. מיד ביקשנו שינתן פסק דין בהעדר הגנה וכך היה.

אולם, דווקא לאחר מתן פסק הדין, הוועד החליט להתעורר והגיש כתב הגנה מפורט ואפילו חוות דעת שלפיה, מקור הנזקים בדירת הלקוח שלנו אינו נובע מהרכוש המשותף ואף בחר להאשים את הלקוח בטענות נוספות ושונות.

המפקחת על המקרקעין קיבלה את עמדתנו לפיה, התעלמות הוועד לאורך כל התקופה מצדיקה את השארת פסק הדין שניתן ללא הגנה בין היתר בגלל שהצלחנו להוכיח, כי הוועד קיבל את כתב התביעה והפניות הרבות שנעשו בעניין על אף ניסיונו להיתלות על תירוצים שנציגי הוועד היו חולים בקורונה. 

בנוסף, המפקחת על המקרקעין קיבלה גם את עמדתנו בעניין חוות הדעת שצורפה לכתב ההגנה שהיא רצופה בסברות שאין זה מקומו של המומחה להחליט אותן, היא אינה מקצועית וכי כל טענות הוועד כנגד הלקוח שלנו היו צריכות להטען בערכאה המתאימה לכך.

המפקחת פסקה, כי על הוועד לבצע את מלוא התיקונים ואף פסקה לטובת הלקוח שלנו פיצויים. 

לפרטים נוספים: תיק מס' 5/1000/2020 אלכס פלוסטיאנו ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' מבוא דוד 5 רמת גן, ניתן ביום 10.5.2021 ע"י כב' המקפחת הבכירה על המקרקעין דגנית קציר – ברין.

הליכי התמחרות בעניין רכישת דירות מקרקעין בהנחיית עורכי דין עלולות להסתבך ולהביא לפתחנו סוגיות מעניינות.

במקרה שלנו, שמחנו לייצג בתביעה גרוש נגד אביה של אשתו לשעבר, שביטל את התחייבותו לרכוש את הדירה של בני הזוג לשעבר.

בני הזוג חתמו על הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני, ובמסגרתו הסכימו שדירתם תימכר והם יתחלקו בתמורה שתתקבל בחלקים שווים.

הצדדים ערכו הליך של "התמחרות" – מפגש בו רוכשים פוטנציאליים מציעים מחיר לקניית הדירה וההצעה הגבוהה זוכה.

בפרוטוקול ההתמחרות נקבע פיצוי מוסכם של 10% מסכום ההצעה אם הזוכה לא יעמוד בהתחייבותו לרכוש את הדירה.

בפועל, מי שהגיעו להתמחרות היו רק בני הזוג לשעבר והוריהם כאשר אבי בת הזוג (הנתבע) זכה עם ההצעה הגבוהה ביותר. אלא שמאוחר יותר, בטרם חתימתו על הסכם המכר הודיע על ביטול העסקה.

בשל כך, טענו שהוא חב בפיצוי מוסכם בהתאם למה שנקבע בפרוטוקול ההתמחרות. אולם, הביסוס היחיד להסכם לקבלת הפיצוי כאמור בא לידי ביטוי בפרוטוקול ההתמחרות בין הצדדים.

שמחנו לנצח ולעזור ללקוח שלנו להוכיח קיומו של הסכם מחייב זה ולקבל פיצויים מוסכמים.

לפסק הדין המלא: תא"מ 33420-03-15 חן סלאב נ' פאיז לוי, ניתן ביום 12.6.2017 על ידי כב' השופט מוטי פירר.

כל אחד מכיר מקרה שבנכס מתגלה רטיבות מהשכן והשכן מצידו מתרץ תירוצים ולא מוכן לתקן את מקור הרטיבות וזו ממשיכה ומתרחבת וגוררת נזקים.

ייצגנו תובע שסבל מרטיבות מאסיבית במספרה שלו שמקורה בחנות של הנתבע. מדובר היה בנתבע שלא שיתף פעולה לאורך תקופה והרטיבות הלכה וגדלה וגרמה לנזק רב.

באמצעות בקשות ופעולות שונות הצלחנו גם לקצר את ההליך המשפטי וגם לנצח. בפסק הדין נקבע כי על הנתבע לתקן את כל הנזקים ולשאת בכל העלויות.

לפסק הדין המלא: תיק מס' 5/723/2019 דרורי נחמיה נ' עזבון המנוח אורנשטיין יעקב ז"ל ואח',  ניתן ביום 29.10.2019 על ידי כב' המפקחת הבכירה אביטל שרייבו.  

אם גם אתם סובלים ממטרד של שכן שמפעיל בדירה שבבעלותו עסק של AIRBNB כדאי שתכירו את המקרה התקדימי הבא.

הלקוח שלנו סבל תקופה ארוכה משכן שהחליט להשכיר את דירתו לטווחים קצרים של מספר ימים בודדים לתיירים מזדמנים המגיעים מחו"ל ושוכרים ממנו את הדירה כמעין "בית מלון" לתקופות קצרות. 

לדירה היו מגיעים מידי יום בעלי מקצוע שונים, וביניהם איש ניקיון, איש שמחליף מצעים, איש תחזוקה וכדומה, כאשר התיירים ואנשי המקצוע היו עושים שימוש בדירה וכן בחלקים המשותפים בבניין.

אנו שמחים שהצלחנו לעצור את הנתבע מלבצע עבירת שימוש בלתי חוקי בדירתו, להפסיק את העסק שניהל מדירת המגורים שלו ולהשיב את השקט והשלווה לבניין מגורים וללקוח שלנו.

לפסק הדין המלא: ת"א 9684-09-19 ניסני ואח' נ' כתובים, ניתן ביום 24.12.2019 על ידי כב' השופטת אפרת בוסני.

גם כשנדמה שאין לכם מול מי להתנהל בעסקאות מקרקעין ניתן להחיות ישויות סגורות ולאפשר לאותה ישות לבצע פעולות שונות כפי שקרה ללקוחות שלנו שהיו צריכים להירשם בטאבו כיורשים של נכס אך היו צריכים אישור של אגודה שיתופית שנמחקה.

באותו המקרה הנכס לא נרשם במשך עשרות שנים בטאבו ולצורך רישומו נדרשו היורשים לקבל חתימה של אגודה שיתופית שנמחקה ולא קיימת עוד. אנו הצלחנו תוך זמן קצר יחסית להחיות את האגודה ולקבל הסמכה מבית המשפט לחתום במקום האגודה שנמחקה על כל מסמכי הטאבו לצורך רישומו של הנכס.

לפסק הדין המלא: ה"פ 15700-12-14 נעמי קלוש ואח' נ' מ"י משרד התעשייה המסחר והתעסוקה האגף לאיגוד שיתופי – רשם האגודות השיתופיות, ניתן ביום 14.12.2014 על ידי כב' השופט יעקב שפסר.

שמחנו שהלקוחה שלנו לא הפכה לעוד מקרה של שיפוץ שלא נגמר, ללא שיפוי, נטול סעדים ונטול יכולת להתקדם בשגרת החיים.

באותו עניין הלקוחה שלנו, נציגות הבית המשותף,  התקשרה עם קבלן עבודות שיפוץ לצורך חידוש הבניין.

לאחר שהלקוחה שילמה לקבלן את מלוא התשלום השני בגין השיפוץ, שעמד על סך של 30% מכל התמורה בגין העסקה הודיע הקבלן שאין לו מספיק כסף כדי לקנות צבע וחומרי בניה לצורך המשך השיפוץ בבניין, ולכן הוא נזקק לכסף כבר בשלב מוקדם זה, עוד בטרם ביצוע מחצית מהעבודה על ידו. 

בנוסף, הקבלן לא הנפיק לנציגות הבית משותף את מלוא החשבוניות בגין התשלומים שנמסרו לו, ביצע רק חלק קטן מעבודות השיפוץ וחלק גדול מהעבודות שכן בוצעו, בוצעו באופן רשלני תוך גרימת נזק כבד לבעלי הדירות.

מאוחר יותר התגלה שלפחות לשלושה דיירים בבניין התגלה שיש רטיבות בידרה, הנובעת ככל הנראה מחורים שנוצרו על ידי הקבלן, בכדי לתפוס את הפיגומים הנדרשים לצורך ביצוע השיפוץ בבניין, ולא טופלו כראוי על ידו לאחר הסרת הפיגומים.

לאור הליקויים הרבים בעבודתו של הקבלן, החליטה הנציגות להזמין בעל מקצוע אשר הינו בקיא בתחום השיפוצים שנתן חוות דעתו בנוגע לביצוע עבודות השיפוץ שבוצעו עד למועד ביקורו, הליקויים הקיימים בעבודות השיפוץ שבוצעו, וביצוע התיקונים הנדרשים על ידי הקבלן. אולם, הקבלן בשלו לא תיקן דבר.

בית המשפט קיבל את עמדתנו המשפטית למחוק את כתב הגנתו של הקבלן בשל התנהלותו בהליך בתביעה שהגשנו וליתן נגדו פסק דין בהיעדר הגנה. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי על הנתבע לשלם ללקוחה שלנו סך של יותר מ-100,000 ₪ כפיצוי על הנזקים והוצאות.

לפרטים נוספים: ת"א 1591-04-15 נציגות הבית המשותף ברח' זמנהוף נתניה נ' שמעון בוחבוט, ניתן ביום 31.10.21016 על ידי כב' השופטת גלית אובי שרעבי.

כולם יודעים שלפנות שוכר מדירה זה תהליך קשה שלוקח זמן וגורר עלויות. אנחנו לא מפחדים מהקושי הזה.

ללקוחה שלנו הייתה שוכרת דירה שלא רצתה להתפנות והחזיקה בנכס תוך שהיא גורמת לו נזקים כבדים.

אנו הצלחנו לאחר הגשת מכתבי התראה ותביעת פינוי להוציא את השוכרת המפרה מהדירה בשיתוף פעולה ובהמלצת בית המשפט.

לפסק הדין המלא: בתא"ח 32714-08-15 אפריים סלור נ' ניסים חורש ואח', ניתן ביום 10.11.2015 על ידי כב' השופטת חנה קיציס.

ניצחון! במסגרת הליך משפטי הצלחנו לאפשר ללקוחה שלנו לקבל לידיה מכוח היותה יורשת של מנוחה, דוחות ותדפיסים מחשבון הבנק המשותף שהתנהל על שם המנוחה והנתבעת.

באותו עניין הצלחנו להראות, כי הנתבעת ביצעה פעולות כספיות חריגות בחשבון הבנק של המנוחה ובכך מנעה מהלקוחה שלנו להנות גם מכספי הירושה.

לכן, למרות ההתנגדות הנחרצת מצד הבנק ומצד הנתבעת בית המשפט קיבל את עמדתנו והתיר חשיפת דוחות ותדפיסי חשבון בנק ללקוחה שלנו למועדים אשר קדמו למועד פטירת המנוחה ובכך, מנענו מהלקוחה שלנו להפסיד סכום כסף רב. כשהניצחון הוא גם צודק זה אפילו עוד יותר מתוק.

לפסק הדין המלא: תמ"ש 62253-05-19 פלונית נ' פלונית, ניתן ביום 3.10.2019 על ידי כב' השופטת ענת הלר-כריש.

אמרו לנו שלא נצליח להפחית ללקוח שלנו תשלומי ועד ולבטל להם חובות עבר, אז אמרו!  

במשך שנים ועד הבית גבה מחיר קבוע ואחיד לכל דיירי הבניין בבית משותף של הלקוח שלנו למרות שגודל הדירות בבניין שונה.

אנו הצלחנו להוכיח שדרישת התשלום הקבועה שנדרשה מכל הדייר על ידי הועד אינה תואמת את התקנון המוסכם שקובע, כי יש לגבות מכל דירה סכום בהתאם לגודלה באופן יחסי.

אנו שמחים שהצלחנו לעזור ללקוח שלנו, לבטל לו חוב עבר וכן להפחית לו את תשלומי הועד.

לפרטים נוספים מס' תיק 5/988/2017 נציגות הבית ה משותף מרח' ז'בוטינסקי 28, רמת גן נ' פלטון אינטרנשונל בע"מ ואח' ניתן ביום 10.4.2018 על ידי כב' המפקחת הבכירה יעל ענתבי שרון.

ליצירת קשר מלאו פרטים

 או התקשרו 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

ליצירת קשר מלאו פרטים:

*שדה חובה

צור קשר

ליצירת קשר התקשר 072-394-5434

מענה תוך זמן קצר

או השאר פרטים: